Audyty i Doradztwo

Rezerwacja i termin odprawy - transport

Uruchomiono dwie nowe usługi w zakresie ułatwienia działalności przedsiębiorcom. Chodzi między innymi o usprawnienia z zakresu transportu o charakterze międzynarodowym w zakresie wywozu towarów oraz przepustowości na wschodnich granicach Polski.

Obejmują one:

- możliwość od 5 października 2015 roku dokonywania po przez serwis eBooking Truck, rezerwowania z maksymalnie 30-to dniowym wyprzedzeniem terminów w zakresie odprawy obywającej się na wschodnich przejściach granicznych:

+ Federacja Rosyjska - Grzechotkach,

+ Białoruś - Koroszczynie.

 

- uruchomiono też System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetu ZEFIR 2. Ten zintegrowany system umożliwia prowadzenie rozliczeń dochodów obsługiwanych przez Służbę Celną. Wszystko to, w jednym miejscu wiąże jedno konto dla cła, podatku VAT oraz jedno dla wpłat dotyczących podatku akcyzowego, obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, uzyskanie przez przedsiębiorcę oraz podatnika szybkiej informacji dotyczącej stanu danego/swojego konta. Osiągnięto to po przez współpracę z Platformą Usług Elektronicznych Służby Celnej.

 

Celem są szeroko rozumiane korzyści przekładające się zarówno na koszty jak i czas ponoszony podczas pracy. Dotyczy to tak samo kierowców jak i przedsiębiorstw. Tym samym łatwiej jest planować dalsze trasy i przewozy.

Więcej informacji: www.theta-doradztwo.pl/oferta/transport