Audyty i Doradztwo

Jednolite teksty - obwieszczenia Marszałka Sejmu

Ogłoszono w ostatnim czasie między innymi, następujące teksty ustaw:

- z dnia 21 czerwca 2002 roku, która dotyczy materiałów wybuchowych, które stosuje się do użytku wewnętrznego,

- z dnia 21 grudnia 2000 roku – dotyczącej dozoru technicznego,

- z dnia 29 czerwca 2007 roku – dotyczącej kwestii międzynarodowego przemieszcz

Więcej

MANUAL OF DECISION - uchylenie dokumentu

Document “Manual of Decision” przez szereg lat stanowiły zarówno dla importerów oraz producentów produktów biobójczych swoisty zestaw wytycznych dotyczący ich klasyfikacji w zakresie zarówno ich rejestracji jak I traktowania ich jako produkty biobójcze. Decyzję o uchyleniu tego dokumentu, podjęły Państwa Członkowskie oraz Komis

Więcej