Audyty i Doradztwo

MANUAL OF DECISION - uchylenie dokumentu

Document “Manual of Decision” przez szereg lat stanowiły zarówno dla importerów oraz producentów produktów biobójczych swoisty zestaw wytycznych dotyczący ich klasyfikacji w zakresie zarówno ich rejestracji jak I traktowania ich jako produkty biobójcze. Decyzję o uchyleniu tego dokumentu, podjęły Państwa Członkowskie oraz Komisji Europejskiej.

Wobec powyższego należy podjąć odpowiednie kroki w tym między innymi te dotyczące ponownej analizy wytycznych, które znalazły się w przewodniku wydanym do tego dokumentu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku, informuje, że produkty działające na organizmy jedynie w sposób pośredni, należy uznać tak samo jak produkty biobójcze. Należy tak postąpić w sytuacji kiedy zawierają one jedną lub też więcej substancji czynnych, które wywołują reakcję chemiczną bądź też biologiczną.

Tym samym należy dokonać pewnych zmian w klasyfikacji. Importerzy oraz producenci, którzy do tej pory klasyfikowali w odmienny sposób, teraz będą musieli zwrócić się do narodowych informacyjnych. Można tam o ich odpowiednią klasyfikację w ujęciu rozporządzenia biobójczego nr 528/2012, które obecnie obowiązuje.

W sytuacji kiedy dana osoba dokonuje wprowadzenia na rynek produktu, który dziś za bibójczy zaklasyfikowała go jako taki, który biobójczym nie jest w oparciu o „Manual of Decision”, który został traktowany w odmienny sposób w oparciu o wytyczne Komisji – dokument CA-Sept15-Doc.7.9 – to najpóźniej w dniu 1 października 2016 roku, powinno się zgłosić zainteresowanie zgłoszeniem do programu dotyczącego przeglądu danej kombinacji i jej zgodności – zgodnie z art.16(1) rozporządzenia – UE – nr 1062/2014.

 

Źródło: http://echa.europa.eu/pl/view-article/-/journal_content/title/manual-of-decisions-repealed-check-the-status-of-products-formerly-excluded-from-biocides-legislation-with-the-national-helpdesk