Audyty i Doradztwo

Jednolite teksty - obwieszczenia Marszałka Sejmu

Ogłoszono w ostatnim czasie między innymi, następujące teksty ustaw:

- z dnia 21 czerwca 2002 roku, która dotyczy materiałów wybuchowych, które stosuje się do użytku wewnętrznego,

- z dnia 21 grudnia 2000 roku – dotyczącej dozoru technicznego,

- z dnia 29 czerwca 2007 roku – dotyczącej kwestii międzynarodowego przemieszczaniu odpadów,

- z dnia 7 maja 2009 roku – w sprawie towarów paczkowanych.

 

Opublikowano również teksty jednolite rozporządzeń, takich jak tekst:

- z dnia 20 lutego 2009 roku – Ministra Zdrowia – odnoszące się do wymagań dotyczących opakowań produktów leczniczych jak również i treści ulotek,

- z dnia 5 listopada 2009 roku – Ministra Gospodarki – dotyczącego wymagań szczegółowych dotyczących wyrobów aerozolowych,

- z dnia 24 lipca 2015 roku – dotyczącego rodzaju odpadów medycznych jak również odpadów weterynaryjnych ich odzysku i ich dopuszczalności.

W tym ostatnim przypadku zastosowano specjalne kody i wyłączenia.

- 18 01 – odpady medyczne z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej,

- 18 02 – odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej,

W zakresie odpadów medycznych oraz weterynaryjnych, można tu uwzględnić między innymi:

- narzędzia chirurgiczne,

- odpady amalgamatu dentystycznego – z wyłączeniem odpadów o właściwościach zakaźnych,

- odpady zabiegowe.

Wszystkie one, w zależności od działu, przyjmują właściwą sobie charakterystykę.