Audyty i Doradztwo

ECHA - powiadomienia i zezwolenia

Użytkownicy, którzy stosują substancję SVHC, które zezwolenie zostało wydane na podstawie jednego z poprzednich ogniw zostali zobowiązani z art. 66 rozporządzenia w sprawie REACH na dokonanie pewnych zmian. Chodzi o notyfikację zastosowania w ECHA. Dziś jest to możliwe, przez wykorzystanie specjalnego formularza, który można znaleźć na stronie internetowej.